Φορολογητέο εισόδημα Φορολογικός συντελεστής Ποσό φόρου
%
0 - 19.500 0 0
19.501 - 28.000 20 1.700
28.001 - 36.300 25 2.075
36.301 - 60.000 30 7.110
60.001 και άνω 35  

Εταιρικός φόρος 10%

Επικοινωνία

T
Φ
M
Δ

+357 25 33 72 92
+357 25 33 74 39
tax@auditprime.eu
18, Ioanni Polemi Street,
Emelle Court, 1st floor
P.O.B. 58292, 3732
Limassol, Cyprus