Το ευρύ φάσμα των επαγγελματικών υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

  • Ελεγχο και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με διεθνή ελεγκτικά πρότυπα
  • Φορολογικές υπηρεσίες και συμβουλές σε Κυπριακές και ξένες εταιρείες
  • Λογιστικές υπηρεσίες (τήρηση βιβλίων σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών) και διεκπεραίωση δηλώσεων Φ.Π.Α.
  • Συμβουλές διοίκησης επιχειρήσεων, εγκαθίδρυση λογιστικών συστημάτων και στρατηγικό προγραμματισμό
  • Υπηρεσίες διοίκησης/διαχείρησης επιχειρήσεων
  • Ίδρυση εταιρειών μέσω δικηγόρων συνεργατών μας και συναφείς υπηρεσίες

Επικοινωνία

T
Φ
M
Δ

+357 25 33 72 92
+357 25 33 74 39
tax@auditprime.eu
18, Ioanni Polemi Street,
Emelle Court, 1st floor
P.O.B. 58292, 3732
Limassol, Cyprus

Η AuditPrime Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου και μέλος του ΣΕΛΚ.