Ο οίκος ιδρύθηκε ως συνεταιρισμός πίσω στο 1994 με την επωνυμία Αιμίλιος Γεωργιάδης & Σία. Την 1η Ιανουαρίου 2008, ο συνεταιρισμός μετατράπηκε σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου. Ως αποτέλεσμα, το όνομα του οίκου άλλαξε από Αιμίλιος Γεωργιάδης & Σία σε AuditPrime Limited και όλες οι δραστηριότητες μεταφέρθηκαν στη νεοσύστατη εταιρεία.

Το προσωπικό μας, με εμπειρία πέραν των 20 ετών στο λογιστικό-ελεγκτικό επάγγελμα τόσο σε τοπικές όσο και σε διεθνής επιχειρήσεις, παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με επαγγελματική ευθύνη και δέσμευση για εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Εργαζόμαστε με διάφορους τύπους επιχειρήσεων και πελατών – μεγάλες
και μετρίου μεγέθους εταιρείες, καινούριες επιχειρήσεις, επαγγελματικούς οίκους, ιδιώτες επαγγελματίες /αυτοεργοδοτούμενους καθώς επίσης οντότητες δημοσίου συμφέροντος και άλλους οργανισμούς. Σε κάθε ένα από τους πιο πάνω, παρέχουμε όλη την εμπειρογνωμοσύνη και ειδικότητα που διαθέτουμε. Δέσμευσή μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με προσωπική φροντίδα για διασφάλιση των μελλοντικών τους επιτυχιών.

Επικοινωνία

T
Φ
M
Δ

+357 25 33 72 92
+357 25 33 74 39
tax@auditprime.eu
18, Ioanni Polemi Street,
Emelle Court, 1st floor
P.O.B. 58292, 3732
Limassol, Cyprus

Η AuditPrime Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου και μέλος του ΣΕΛΚ.